Maria – Urberg Design

Maria

(Eng below)

"Vi planerade ett enkelt bröllop, bara närmaste familjen och bästa vännerna. En vigsel på Rådhuset och middag på en restaurang efteråt.


Jag sprang ut och in i butiker i stan för att hitta en enkel klänning som skulle vara neutral nog att användas i andra sammanhang sedan. Hittade ingenting nyproducerat, men däremot en begagnad brudklänning på en second hand-affär. Nu var bara problemet... Håret! Det gick inte att ha en enkel hästsvans till den klänningen!

Jag rådfrågade Stina, som alltid har otroliga håruppsättningar, om hon kunde hjälpa mig sätta upp mitt hår på min stora dag. Kunde hon kanske hjälpa mig så att det matchade klänningen bättre?
Det kunde hon, men Stina kunde mer än så, hade något ännu bättre på lut.
Jag visste att hon var kreativ, men när jag fick se hennes arsenal av brudkronor och tiaror tappade jag hakan!
De var så vackra och välgjorda att jag nästan började gråta.
Vi provade och provade. Till slut föll valet på en riktig prinsesskrona.

Stina har verkligen ögon för vad som passar olika personer och hon såg att den kronan var "jag". En dröm jag hade haft sedan barndomen skulle besannas - att få känna mig som en prinsessa.

Jag kan ärligt säga att jag aldrig har känt mig så vacker som på min bröllopsdag! Kronan var definitivt största anledningen.

Trots det otroligt enkla arrangemanget med åtta gäster så blev dagen mycket minnesvärd!"

/ Maria Olsson

"We were planning a simple wedding, just the closest family and best friends. A wedding at City Hall and dinner at a restaurant afterwards.


I ran out and into stores in town to find a simple dress that would be neutral enough to be used in other contexts then. Found nothing newly produced, but instead a used wedding dress at a second-hand shop. Now the only problem was ... The hair! It was not possible to have a simple ponytail for that dress!

I consulted Stina, who always has incredible hair sets, if she could help me put my hair up on my big day. Maybe she could help me so that it matched the dress better?
She knew that, but Stina knew more than that, had something even better on her mind.
I knew she was creative, but when I saw her arsenal of bridal crowns and tiaras, I dropped my chin!
They were so beautiful and well made that I almost started to cry.
We tried and tried. In the end, the choice fell on a real princess crown.

Stina really has eyes for what suits different people and she saw that the crown was "me". A dream I had had since childhood would come true - to feel like a princess.

I can honestly say that I have never felt so beautiful as on my wedding day! The krona was definitely the biggest reason.

Despite the incredibly simple arrangement with eight guests, the day was very memorable! "


/ Maria Olsson