Formspråk / Idiom – Urberg Design

Formspråk / Idiom

(Eng below)

Sirligt, böljande och samtidigt stramt och stolt. Metall och textil. Motsägelsefullt? Nej, bara mer intressant säger jag!

Den uppmärksamme kan ana viskningar och flirtar från de många uttryck som ligger dolda i mina kreationer.

Det finns återkommande inspirationskällor, vilka följer med genom hela design- och skapandeprocessen. 

Några exempel på dessa: Kvinnan, Modern, Människan, ursprung och traditioner. Även gångna tiders formspråk och stilar, naturen i stort och smått, fabler och myter är alla ständigt återkommande inspirationskällor samt kontraster, motsättningar och skuggor bland alla dessa.

Det händer inte sällan att mina produkters tysta kommunikation uttrycks i beskrivande ord av mina kunder och bärare. Något som för mig är mycket stort, något som jag står mycket ödmjuk inför och tacksamt mottar är när det sker, ord som just beskriver de andemeningar som jag själv vävt in i vart och ett smycke, i varje kreation. 

Vill du veta mer eller har några frågor, tveka inte att kontakta mig, kontakt@urbergdesign.com

Ta nu åter en titt på min smyckeskonst och se om du tycker att formspråket "spretar" eller kan nu även du se symbolik, former och strukturer?

 

Tack för att du har läst!

/ Stina

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neat, undulating and at the same time tight and proud. Metal and textile. Contradictory? No, just more interesting I say!

The attentive can sense whispers and flirts from the many expressions that are hidden in my creations.

There are recurring sources of inspiration, which follow throughout the design- and creation process.

Some examples of these: Origin and Traditions. Styles of past times, nature in large and small, fables and myths are all constantly recurring sources of inspiration as well as contrasts, contradictions and shadows among all these.

In addition to what has already been mentioned, my largest sources of inspiration, come from “the woman” and the power that she holds as “mother earth” and the Same people´s traditional handicraft Duodji, the indigenous people in Sweden. 


It often happens that the silent communication of my products is expressed in descriptive words by my customers. Something that for me is very big, something that I stand very humble before and gratefully receive is when it happens, words that just describe the spirits that I myself have woven into every piece of jewelry, in every creation.

If you want to know more or have any questions, do not hesitate to contact me, kontakt@urbergdesign.comThanks for reading!

/ Stina